کلیدواژه‌ها = نوآوری
شناسایی قابلیت‌های بازاریابی در چرخه عمر کسب و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22059/jed.2024.370261.654313

زهرا کاظمی؛ کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استارتاپ‌ها: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 187-214

10.22059/jed.2023.359337.654193

داود عباسی؛ امید مهدیه؛ فاطمه شهسواری


نقش میانجی گرایش کارآفرینانه فردی در رابطه بین آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه دانشجویان

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 231-251

10.22059/jed.2023.355074.654141

سعید محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ مازیار داستانی مبارکه


ارائه چارچوب طراحی خدمت با استفاده از روش فراترکیب

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-91

10.22059/jed.2023.349257.654057

صدف سرتیپی؛ رضا محمدکاظمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ کمال سخدری


مدل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین کسب و کارهای الکترونیک صنایع خدماتی

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 461-478

10.22059/jed.2022.322692.653666

سید مجتبی سجادی؛ محمد وحید خاقانی؛ امیرحسین شایق


شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-98

10.22059/jed.2021.314552.653529

محمود محمود محمدیان محمودی تبار؛ سحر ستوده نژاد؛ حسن بودلایی


الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 301-320

10.22059/jed.2019.285814.653079

بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ محمد حسن مبارکی؛ مهدی تاج پور


فرایند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 215-231

10.22059/jed.2015.55977

محسن رضایی میرقائد


طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 697-713

10.22059/jed.2014.53625

نازنین بهزادی؛ سید مصطفی رضوی؛ سید رسول حسینی


شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 67-86

10.22059/jed.2012.28541

رضا محمدکاظمی؛ سعید جعفری مقدم؛ سارا سهیلی


نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-105

10.22059/jed.2012.28542

نرگس ایمانی‌پور؛ سعیده محمدپور؛ آرین قلی‌پور


شناسایی عوامل اثرگذار بر ایجاد بانک‌های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1390، صفحه 167-184

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدا...‌زاده؛ محمدرضا میگون پوری؛ بهرام رضا امیری


رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1389، صفحه 103-129

میر علی سید نقوی؛ مونا عبد اله پور


سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری (مطالعه موردی: واحد تندر ایران خودرو)?

دوره 3، شماره 3، آذر 1389، صفحه 131-155

علی اصغر سعیدی؛ خیام عزیزی مهر؛ ندا طوسی؛ ریحامه تمیزی فر


تبیین انگیزش به‌عنوان جوهره‌ی کارآفرینی دولتی? (مطالعه موردی: صنایع نفتی ایران )

دوره 2، شماره 3، آذر 1388، صفحه 11-30

آرین قلی‌پور؛ حسین خنیفر؛ علی پیران‌نژاد؛ عباس خزاعی؛ مهدی سبک‌رو