فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی و چاپ مقاله

1. ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان

2. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر ساختار و مرتبط بودن موضوع (حداکثر در مدت یک هفته) توسط مدیر داخلی نشریه بررسی و اعلام نتیجه خواهد شد . در این مرحله ممکن است مقاله  چند مرتبه بین نویسنده و مدیر داخلی رفت و برگشت کند تا به استانداردهای فصلنامه برسد لذا اکیدا توصیه می شود برای جلوگیری از اتلاف زمان خود مقاله  را دقیقا بر اساس راهنمای نویسندگان موجود در سامانه و توصیه های پایان این صفحه تنظیم و  ارسال نمایید.

3.  در صورت تایید در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا توسط سردبیر یا دبیر تخصصی  مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله گاهی تا دو هفته به طول خواهد انجامید.

4. پس از تایید در مرحله دوم، مقاله برای داوری به دو نفر داور ارسال می گردد. 

  •   اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد. تلاش می شود در این مرحله طی نامه ای دلایل رد مقاله نیز ارسال شود.
  • اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارسال خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
  • پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به داور تطبیقی برای بررسی چگونگی انجام اصلاحات نویسندگان ارسال می گردد . پس از دریافت نظر داور تطبیقی مقاله برای سردبیر یا دبیر تخصصی برای تعیین تکلیف نهایی ارسال خواهد شد.

5.  پرداخت مبلغ دو میلیون ریال توسط نویسندگان(پرداخت تنها از طریق درگاه الکترونیکی و با شناسه پرداخت 3002202202168 امکان پذیر است). این درگاه پس از عودت مقاله به نویسنده برای پرداخت هزینه بررسی، در دسترس خواهد بود.

6.  پس ازپذیرش اولیه، دبیر تخصصی، سردبیر و ویراستار علمی، به نویسنده مسئول پیامی مبنی بر پرداخت هزینه آماده سازی مقاله برای انتشار به مبلغ چهار میلیون ریال ارسال می گردد.

7. پرداخت تنها از طریق درگاه الکترونیکی و با شناسه پرداخت 3002202202168 امکان پذیر است. این درگاه پس از دریافت پیام پرداخت ، در دسترس نویسنده مسئول قرار خواهد گرفت

8.  قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ

9.  چاپ مقاله پذیرش شده در فصلنامه

  •  هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.
  • با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، تعیین تکلیف مقالات در این نشریه میانگین حدود 4 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.
  •  جابه جایی ترتیب نویسندگان تنها تا پیش از صدور نامه پذیرش توسط نویسنده مسئول امکان پذیر است لذا  پس از آن به هیچ عنوان امکان تغییر وجود ندارد. لازم است محققان ارجمند به این نکته توجه ویژه داشته باشند.