درباره نشریه

    فصلنامه "توسعه کارآفرینی "با صاحب امتیازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از سال 1387 انتشار یافته است. 

این فصلنامه به زبان فارسی (چکیده انگلیسی)  با رویکرد علمی – پژوهشی است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجادارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد. 

 مقالات پژوهشی (Research Papers), مقالات تحلیلی یا مروری(Review Papers) و گزارش‌های علمی یا یاداشتهای تحقیقاتی (Technical Notes) متضمن مطالب همسو با اهداف فصلنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله, برای چاپ در این نشریه پذیرفته می‌شوند.

 نشریه توسعه کارآفرینی بر اساس نامه شماره 89/3/11/1231 موخ 23/5/89 کمسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای درجه علمی - پژوهشی می باشد.

بر اساس ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسلام در سال 1394 این نشریه با  ضریب تاثیر436/ رتبه دوم را در بین کلیه ی نشریات حوزه مدیریت و کارآفرینی و رتبه 15 را بین 1007 نشریه علمی کشور کسب کرد.  

 

 • کشور محل انتشار: ایران 

 • ناشر:دانشگاه تهران

 • مدیر مسئول: دکترجهانگیر یدالهی فارسی

 • سردبیر: دکتر کامبیز طالبی

 • شاپای الکترونیکی:2266-2008

 • حوزۀ تخصصی : کارآفرینی

 • همکاری با انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران

  و کرسی یونسکو در کارآفرینی

 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی

 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 • نوبت انتشار:فصلنامه

 • نوع انتشار:الکترونیکی

 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 4000000 ریال

 • دسترسی آزاد:بله

 • نوع داوری: داوری توسط سه داور تخصصی.  داوری دو سو کور

 • زمان داوری :1ماه

 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب(همتاجو) در بررسی و داوری مقالات

 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- MAGIRAN

 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد

 • ایمیل مجله : jed@ut.ac.ir