درباره نشریه

فصلنامه "توسعه کارآفرینی" با صاحب امتیازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و امتیاز علمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به زبان فارسی (چکیده انگلیسی)  از سال 1387 انتشار یافته و  بر اساس نامه شماره 89/3/11/1231 موخ 1398/5/23 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مجوز امتیاز علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت نموده است.
فصلنامه توسعه کارآفرینی یک فصلنامه، با داوری بسته، دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنان، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد. 
مقالات پژوهشی (Research Papers)، مقالات تحلیلی یا مروری(Review Papers) و گزارش‌های علمی یا یاداشتهای تحقیقاتی (Technical Notes) متضمن مطالب همسو با اهداف فصلنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله, برای چاپ در این نشریه پذیرفته می‌شوند.

 
 • نشریه توسعه کارآفرینی با انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

 • کشور محل انتشار: ایران 

 • ناشر:دانشگاه تهران

 • مدیر مسئول: دکترجهانگیر یدالهی فارسی

 • سردبیر: دکتر کامبیز طالبی

 • شاپای الکترونیکی:2266-2008

 • حوزۀ تخصصی : کارآفرینی

 • همکاری با کرسی یونسکو در کارآفرینی

 • اعتبار مجله :علمی 

 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 • نوبت انتشار:فصلنامه

 • نوع انتشار:الکترونیکی

 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 6000000 ریال

 • دسترسی آزاد:بله

 • نوع داوری: داوری توسط سه داور تخصصی.  داوری دو سو کور

 • زمان داوری :2ماهه

 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب(همتاجو) در بررسی و داوری مقالات

 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- MAGIRAN

 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد

 • ایمیل مجله : jed@ut.ac.ir