راهنمای نویسندگان

پزوهشگر ارجمند

از این که فصلنامه توسعه کارآفرینی را برای ارسال مقاله اتخاب کرده اید سپاسگزاریم. با مطالعه دقیق و تنظیم مقاله خود بر اساس راهنمای زیر، مطمئن خواهید شد که مقاله شما مطابق الزامات مجله توسعه کارآفرینی است و درنتیجه فرآیند ارزیابی اولیه مقاله تسریع می یابد. لذا توصیه اکید می شود به کلیه موارد مطروحه در این شیوه نامه دقت فرمایید.

 

نکات مهم قبل از ارسال مقاله:

 • مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی وشناسه ارکید آن‌ها ارسال شود.  راهنمای دریافت شناسه ارکید
 • مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ ی داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
 • مقاله ارسال شده نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شود
 • دریافت مقاله فقط از طریق سایت نشریه به نشانیwww.jed.ut.ac.ir انجام می گردد.
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • لطفا برای ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی فقط به ترجمه Google Translate اکتفا نکنید و واژگان تخصصی را به درستی ترجمه کنید.
 • لطفاً برای اعمال نیم‌فاصله در فایل مقاله از  (CTRL+Shift+2) استفاده کنید. لازم به ذکر است که صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد. 
 • حجم مقاله نباید از حداکثر 20 صفحه چاپی به قطع نشریه   (6000 کلمه ) تجاوز کند (با در نظر گرفتن محل جداول- اشکال- خلاصه- نتایج و فهرست منابع).
 • بعد از ثبت مقاله در سامانه نشریه، جایگاه نویسندگان اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد.
 • لطفاً در مرحله ارسال اولیه چهار فایل شامل:  مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فایل فرم تعارض منافع و فایل فرم تعهد نویسندگان را برای نشریه ارسال نمایید.

  دریافت فایل مشخصات نویسندگان

  دریافت فایل تعارض منافع
  دریافت فایل فرم تعهد نویسندگان 

 

به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقالات خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید.

مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا 4 و پایین 6/29 و راست 5 و چپ 4 سانتیمتر) حروف‌چینی شود. فواصل بین خطوط به‌ صورت single باشد.
مقالات فارسی با قلم Bzar نازک 13 و مقالات انگلیسی با قلم Times 11 نازک تهیه شود.

حجم مقاله نباید از حداکثر 20 صفحه چاپی به قطع نشریه   (6000 کلمه )تجاوز کند (با در نظر گرفتن محل جداول- اشکال- خلاصه- نتایج و فهرست منابع).

چکیده مقاله برای مقالات فارسی با قلم Bcompset نازک 11، به‌صورت تک ستونی و فقط طی یک پاراگراف ارائه شود.

اشکال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد(قلم میترا سیاه11) .

اشکال خروجی نرم افزار باید با نام حقیقی و نه اختصاری و بصورت فارسی در محیط ورد باکیفیت مناسب رسم ودر فایل اصلی مقاله قرار گیرد.

اشکال خروجی نرم افزار به همراه فرم خام پرسشنامه  به عنوان فایل های ضمیمه مقاله ارسال گردد.

 

 

 صفحه اول و دوم مقاله: شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (3 تا 6 کلمه) است. چکیده مقاله حداقل 150 کلمه و حداکثر 220 کلمه بوده و شامل مقدمه (زمینه)، روش تحقیق، نتیجه­ گیری و توصیه­ ها در یک پاراگراف باشد.

صفحه سوم تا انتهای مقاله شامل:

 مقدمه : بیان مساله، اهمیت و هدف موضوع.

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق: متضمن چارچوب نظری و پیشینه­ی تحقیق.

 روش‌شناسی تحقیق:روش تحقیق، ابزار اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری مربوط.

 یافته‌ها: ارایه یافته ­های مختلف تحقیق.

 بحث و نتیجه‌گیری: ارایه خلاصه نتایج و نتیجه­گیری کلی، مقایسه یافته های تحقیق با سایر پژوهش های   موجود در پیشینه تحقیق و بحث  محدودیت های تحقیق.

 پیشنهادها: ارایه پیشنهادهای اجرایی و متمرکز بر نتیجه‌گیری و ارایه تحقیق‌های آتی پیشنهادی.

فهرست منابع:  منابع و مآخذ باید به‌صورت درون متنی و هم‌چنین در پایان مقاله ذکر شود.

 •  ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (مقیمی، 1384، ص50) یا (Williams, 2007, PP. 27-8)
  در پایان مقاله، منابع، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول یا نام کامل مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب (با قلم ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

نمونه فارسی:

مقیمی، سیدمحمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نمونه انگلیسی:

Bygrave, William (1997). The Portable MBA in Entrepreneurship, New York: John Wiley & Sons

مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجله (با قلم ایتالیک)، سال /دوره(شماره ): شماره صفحات مقاله. به عنوان نمونه

وکیلی، یوسف؛ انصاری، محسن(1390)."ارزیابی روش های پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده" توسعه کارآفرینی،4(3):185-204.

نقل قول‌ها- مستقیم و غیر مستقیم- نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.
مقالات برگرفته از رساله پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

 پرداخت هزینه

عطف به «آیین‌نامه تعییـن هزینه پردازش مقـاله در نشـریات علمی دسترسی باز» به شـماره ابلاغ 162229 مـورخ 1400/02/01 و نامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف، م ، مبلغ ۲ میلیون ریال در بخش داوری و ۴ میلیون ریال در بخش انتشار از نویسندگان محترم مقالات، فقط از طریق درگاه الکترونیکی و با شناسه پرداخت 3002202202168 دریافت می شود. 

توصیه می شود قبل از ارسال مقاله بخش فرآیند پذیرش مقالات این فصلنامه را نیز مطالعه فرمایید .https://jed.ut.ac.ir/journal/process