راهنمای نویسندگان

پزوهشگر ارجمند

از این که فصلنامه توسعه کارآفرینی را برای ارسال مقاله اتخاب کرده اید سپاسگزاریم. با مطالعه دقیق و تنظیم مقاله خود بر اساس راهنمای زیر، مطمئن  خواهید شد که مقاله شما مطابق الزامات مجله توسعه کارآفرینی است و درنتیجه فرآیند ارزیابی اولیه مقاله تسریع می یابد. لذا توصیه اکید می شود به کلیه موارد مطروحه در این شیوه نامه دقت فرمایید.

 

 راهنمای تدوین مقاله

فصلنامه «توسعه کارآفرینی» مجله‌ای دو زبانه (فارسی- انگلیسی) و علمی- پژوهشی است که به‌منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهش‌گران، سهولت مبادله‌ی علمی بین آن‌ها، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجاد ارتباط میان پژوهش‌گران و کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می‌شود. (مقالات پژوهشی (Research Papers)، مقالات تحلیلی یا مروری (Review Papers) و گزارش‌های علمی یا یادداشت‌های تحقیقاتی (Technical Notes) متضمن مطالب هم‌سو با اهداف فصلنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله، برای چاپ در این نشریه پذیرفته می‌شوند).

 

به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقالات خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید.

مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ ی داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

مقاله ارسال شده نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شود

مقاله از طریق سایت نشریه به نشانیwww.jed.ut.ac.ir ارسال گردد.

مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا 4 و پایین 6/29 و راست 5 و چپ 4 سانتیمتر) حروف‌چینی شود. فواصل بین خطوط به‌ صورت single باشد.
مقالات فارسی با قلم Bzar نازک 13 و مقالات انگلیسی با قلم Times 11 نازک تهیه شود.

حجم مقاله نباید از حداکثر 20 صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز کند (با در نظر گرفتن محل جداول- اشکال- خلاصه- نتایج و فهرست منابع).

چکیده مقاله برای مقالات فارسی با قلم Bcompset نازک 11، به‌صورت تک ستونی و فقط طی یک پاراگراف ارائه شود.

اشکال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد(قلم میترا سیاه11) .

اشکال خروجی نرم افزار باید با نام حقیقی و نه اختصاری و بصورت فارسی در محیط ورد باکیفیت مناسب رسم ودر فایل اصلی مقاله قرار گیرد.

اشکال خروجی نرم افزار به همراه فرم خام پرسشنامه  به عنوان فایل های ضمیمه مقاله ارسال گردد.

 

 

 ساختار مقاله شامل اجزاء زیر است:

فایل مشخصات نویسندگان :نام و نام خانوادگی نویسندگان به فارسی و انگلیسی، درجه علمی به فارسی و انگلیسی و نشانی الکترونیک نویسندگان و شماره تماس نویسنده مسئول که با علامت ستاره مشخص شده است در یک فایل جدا در بخش مشخصات نویسندگان بارگذاری شود. _مشخصات_نویسندگان 

 صفحه اول و دوم مقاله: شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (3 تا 6 کلمه) است. چکیده مقاله حداقل 150 کلمه و حداکثر 220 کلمه بوده و شامل مقدمه (زمینه)، روش تحقیق، نتیجه­ گیری و توصیه­ ها در یک پاراگراف باشد.

صفحه سوم تا انتهای مقاله شامل:

 مقدمه : بیان مساله، اهمیت و هدف موضوع.

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق: متضمن چارچوب نظری و پیشینه­ی تحقیق.

 روش‌شناسی تحقیق:روش تحقیق، ابزار اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری مربوط.

 یافته‌ها: ارایه یافته ­های مختلف تحقیق.

 بحث و نتیجه‌گیری: ارایه خلاصه نتایج و نتیجه­گیری کلی، مقایسه یافته های تحقیق با سایر پژوهش های   موجود در پیشینه تحقیق و بحث  محدودیت های تحقیق.

 پیشنهادها: ارایه پیشنهادهای اجرایی و متمرکز بر نتیجه‌گیری و ارایه تحقیق‌های آتی پیشنهادی.

فهرست منابع:  منابع و مآخذ باید به‌صورت درون متنی و هم‌چنین در پایان مقاله ذکر شود.

  •  ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (مقیمی، 1384، ص50) یا (Williams, 2007, PP. 27-8)
    در پایان مقاله، منابع، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول یا نام کامل مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب (با قلم ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

نمونه فارسی:

مقیمی، سیدمحمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نمونه انگلیسی:

Bygrave, William (1997). The Portable MBA in Entrepreneurship, New York: John Wiley & Sons

  • مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجله (با قلم ایتالیک)، سال /دوره(شماره ): شماره صفحات مقاله. به عنوان نمونه

وکیلی، یوسف؛ انصاری، محسن(1390)."ارزیابی روش های پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده" توسعه کارآفرینی،4(3):185-204.

نقل قول‌ها- مستقیم و غیر مستقیم- نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.
مقالات برگرفته از رساله پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
حق رد، یا قبول  و نیز ویراستاری مقالات، برای دفتر نشریه محفوظ است.

 پرداخت هزینه

هزینه پردازش مقاله پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی به مبلغ 2000000 ریال از طریق درگاه الکترونیکی و با شناسه پرداخت 3002202202168 دریافت می شود. 
50 درصد از با قیمانده کل هزینه به مبلغ 2000000 ریال نیز پس از آماده سازی مقاله برای انتشار اخذ می شود.  

برای ارسال مقاله لازم است ابتدا  در بخش ثبت نام وب سایت نام نویسی  و پس از تایید ثبت نام شما نسبت به ارسال مقاله از طریق پنجره ورود به سامانه اقدام نمایید.

توصیه می شود قبل از ارسال مقاله بخش فرآیند پذیرش مقالات این فصلنامه را نیز مطالعه فرمایید .https://jed.ut.ac.ir/journal/process

_مشخصات_نویسندگان