راهنمای نویسندگان

پژوهشگر ارجمند

از این که فصلنامه توسعه کارآفرینی را برای ارسال مقاله اتخاب کرده اید سپاسگزاریم. با مطالعه دقیق و تنظیم مقاله خود بر اساس راهنمای زیر، مطمئن خواهید شد که مقاله شما مطابق الزامات مجله توسعه کارآفرینی است و درنتیجه فرآیند ارزیابی اولیه مقاله تسریع می یابد. لذا توصیه اکید می شود به کلیه موارد مطروحه در این شیوه نامه دقت فرمایید.

 

نکات مهم قبل از ارسال مقاله:

 • لطفاً در مرحله ارسال اولیه چهار فایل شامل:  مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فایل فرم تعارض منافع و فایل فرم تعهد نویسندگان را برای نشریه ارسال نمایید.

  ** دریافت قالب استاندارد نگارش مقاله
  ** دریافت فایل مشخصات نویسندگان

  ** دریافت فایل تعارض منافع
  ** دریافت فایل فرم تعهد نویسندگان 

 • مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی وشناسه ارکید آن‌ها ارسال شود.  راهنمای دریافت شناسه ارکید

 • مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ ی داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

 • مقاله ارسال شده نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شود

 • دریافت مقاله فقط از طریق سایت نشریه به نشانیwww.jed.ut.ac.ir انجام می گردد.

 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.

 • لطفا برای ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی فقط به ترجمه Google Translate اکتفا نکنید و واژگان تخصصی را به درستی ترجمه کنید.

 • لطفاً برای اعمال نیم‌فاصله در فایل مقاله از  (CTRL+Shift+2) استفاده کنید. لازم به ذکر است که صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد. 

 • حجم مقاله نباید از حداکثر 20 صفحه چاپی به قطع نشریه   (7000 کلمه ) تجاوز کند (با در نظر گرفتن محل جداول- اشکال- خلاصه- نتایج و فهرست منابع).

 • بعد از ثبت مقاله در سامانه نشریه، جایگاه نویسنده اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد. 

 • از بیان عنوان هایی نظیر مرتبه علمی (استاد، دانشیار، دانشجو)، مهندس، دکتر و... در ابتدای اسامی خودداری شود.

 • مقاله‌های ارسالی توسط اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی آنها ارسال شود.

 • درج شناسه ارکید برای همه نویسندگان اجباری می‌باشد.

 • درج تلفن و ایمیل همة نویسندگان (تلفن و ایمیلی که پاسخگو باشند) الزامی است؛ اگر پاسخگو نباشند و به تماس‌ها و مکاتبات پاسخ ندهند، مقاله رد می‌شود.

 • ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقاً براساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

 • نویسندگان می توانند پنج داور متخصص در موضوع که همکار نویسندگان نبوده و مقالات مشترک در پنج سال اخیر با نویسندگان ندارند، پیشنهاد کنند. در نهایت انتخاب داور با هیئت تحریریة نشریه خواهد بود.

 

 صفحه اول و دوم مقاله: شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (3 تا 6 کلمه) است. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله باید ساختار یافته بوده و شامل بخش‌های هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. چکیده فارسی و انگلیسی باید به‌صورت مبسوط نوشته شود و تعداد کلمات آن کمتر از 450 و بیشر از 750 کلمه نباشد. یادآوری میشود که تمام این بخش‎ها در خط جداگانه‌‎ای نوشته می‌شوند. لطفا این موارد را رعایت کنید. * فونت و سایز چکیده فارسی: (B Mitra 11) و کلمات انگلیسی آن (Times New Roman 9)* 

کلیدواژه‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 واژه‌اند که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک سطر و به ترتیب حروف الفبا نوشته‌ می‌شوند.  فونت و سایز کلیدواژه‌ها: (B Mitra 10 Italic) و کلمات انگلیسی آن ( Times New Roman 9 Italic)

صفحه سوم تا انتهای مقاله شامل:

 مقدمه : بیان مساله، اهمیت و هدف موضوع.

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق: متضمن چارچوب نظری و پیشینه­ی تحقیق.

 روش‌شناسی تحقیق:روش تحقیق، ابزار اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری مربوط.

 یافته‌ها: ارایه یافته ­های مختلف تحقیق.

 بحث و نتیجه‌گیری: ارایه خلاصه نتایج و نتیجه ­گیری کلی، مقایسه یافته های تحقیق با سایر پژوهش های   موجود در پیشینه تحقیق و بحث  محدودیت های تحقیق.

 پیشنهادها: ارایه پیشنهادهای اجرایی و متمرکز بر نتیجه‌گیری و ارایه تحقیق‌های آتی پیشنهادی.

فهرست منابع:  منابع و مآخذ باید به‌صورت درون متنی و هم‌چنین در پایان مقاله ذکر شود. (راهنمای منبع نویسی استاندارد را از اینجا دریافت نمایید)

به منظور ارتقای نمایانی و افزایش دقت تحلیل های استنادی نشریات به ویژه ضریب تأثیر آنها، کیفیت ارجاعات بسیار حائزاهمیت است. از این رو، پایبندی به سبکی استاندارد و واحد در ارجاعدهی در نشریات ضروری است.  

ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (مقیمی، 1384) یا (Williams, 2007)

 

مقاله با یک نویسنده

.Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455

بنی اسدی، نازنین(١٣٨٣). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان. روان شناسی و علوم تربیتی، ٣٤(٢)، .١٧٥-١٩٨.

 

مقاله با ۲ نویسنده 

Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of aspecific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

شجاعی، حسین، و ثقفیان، علی(١٣٩٦). تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره ی پژوهش های ریشه شناسی. مطالعات قرآن و حدیث ، ١١(٢١)، 28-5.

 

مقاله با ۳ نویسنده 

Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 4499-4522.

وزیری، اسماعیل، نقشینه، نادر، و نوروزی چاکلی، عبدالرضا (١٣٩٨). موانع و چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، ٩(٢)، ٢٣-٥.

 

مقاله با بیش از ۳ نویسنده 

Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions:assessing the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 4977-5003. 

ریاحی نیا، نصرت، رحیمی، فروغ، لطیفی، معصومه، و الله بخشیان، لیلی. (١٣٩٤). بررسی میزان انطباق ربط سیستمی و ربط کاربرمدارانه در پایگاه های اطلاعاتی Scholar تعامل انسان و اطلاعاتGoogle–ISC-SID ، ٢(١)، 11-1.

 

ضروری است شناسه منحصر به فرد DoI یا DOR یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد

 

رجبزاده، محسن، الهی، شعبان، حسنزاده، علیرضا، مهرآیین، محمد. (١٤٠١). اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین:مروری نظاممند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ٣٧(١)، .٥٩-٨٢ doi:10.52547/jipm.37.1.59

 

Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel pproach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82. doi:10.52547/jipm.37.1.59

 

کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول یا نام کامل مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب (با قلم ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

 

 نشریاتی که فهرست منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه می کنند، ضروری است در انتهای ارجاع به مقاله ای که در اصل به زبان فارسی بوده است به شکل استاندارد (یعنی کامل، یکدست و در کروشه) از عبارت [InPersian ] استفاده گردد. 

 

Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). Internationalization Orientation and Export Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and Moderating Environmental Dynamism. Journal of Entrepreneurship Development, 14(3), 461-480. doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593 [In Persian].

  پرداخت هزینه

عطف به «آیین‌نامه تعییـن هزینه پردازش مقـاله در نشـریات علمی دسترسی باز» به شـماره ابلاغ 162229 مـورخ 1400/02/01 و نامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف، م ، مبلغ ۲ میلیون ریال در بخش داوری و ۴ میلیون ریال در بخش انتشار از نویسندگان محترم مقالات، فقط از طریق درگاه الکترونیکی و با شناسه پرداخت 3002202202168 دریافت می شود. 

 

آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه نشریه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‌اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار برای نشریه محفوظ است.

بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد.

سرقت علمی شکل­‌های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود؛

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

ج. کپی‌­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد)؛

د. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

هـ. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه؛

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‌های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش؛

ز. استفاده از داده‌های نامعتبر یا دستکاری در داده‌های پژوهش.

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‌پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه برداشته خواهد شد.

2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‌نامه نشریه‌های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

3. از مراجع قضایی ذی‎صلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

4. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‌ها و نشریه‌های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

5. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها، نشریه‌ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

توصیه می شود قبل از ارسال مقاله بخش فرآیند پذیرش مقالات این فصلنامه را نیز مطالعه فرمایید .https://jed.ut.ac.ir/journal/process