تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 517
تعداد نویسندگان 1,056
تعداد مشاهده مقاله 1,067,941
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 992,352
نسبت مشاهده بر مقاله 2065.65
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1919.44
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,068
تعداد مقالات پذیرفته شده 341
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 182
 • کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول: دکترجهانگیر یدالهی فارسی
 • سردبیر: دکتر کامبیز طالبی
 • شاپای الکترونیکی:2266-2008
 • حوزۀ تخصصی : کارآفرینی
 • همکاری با انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
  و کرسی یونسکو در کارآفرینی
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 4000000 ریال
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری توسط سه داور تخصصی.  داوری دو سو کور
 • زمان داوری :1ماه
 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب(همتاجو) در بررسی و داوری مقالات
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- MAGIRAN
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jed@ut.ac.ir

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 55، خرداد 1401 

اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی

صفحه 1-20

10.22059/jed.2022.323146.653657

مصطفی اسلامبولچی؛ محمد عزیزی؛ سید رسول حسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها