تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 491
تعداد نویسندگان 1,002
تعداد مشاهده مقاله 1,031,222
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 961,964
نسبت مشاهده بر مقاله 2100.25
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1959.19
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,946
تعداد مقالات رد شده 2,077
درصد عدم پذیرش 71
تعداد مقالات پذیرفته شده 323
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 180
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 151
 • کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول: دکترجهانگیر یدالهی فارسی
 • سردبیر: دکتر کامبیز طالبی
 • شاپای الکترونیکی:2266-2008
 • حوزۀ تخصصی : کارآفرینی
 • همکاری با انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
  و کرسی یونسکو در کارآفرینی
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله:فارسی
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 400 هزار تومان
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری توسط سه داور تخصصی.  داوری دو سو کور
 • زمان داوری :1ماه
 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب(همتاجو) در بررسی و داوری مقالات
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- MAGIRAN-
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jed@ut.ac.ir

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، پاییز 1400، صفحه 361-461 

4. تاثیر تیم کارآفرینانه بر مقیاس پذیری کسب وکارهای نوپا

صفحه 421-440

10.22059/jed.2021.319035.653601

فائزه حنیف زاده؛ کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها