به اطلاع کلیه نویسندگان گرامی می رساند، کلیه ی مراحل مربوط به دریافت، داوری و ... مقالات از طریق پروفایل نویسنده در سایت نشریه قابل مشاهده و پی گیری می باشد.
در صورت ضرورت پی گیری موارد استثنا،خواهشمند است از طریق ایمیل jed@ut.ac.ir اقدام فرمایید.

اطلاعیه 

بر اساس مصوبه مورخ 97/9/19 هیات رییسه محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از تاریخ 97/11/01 مبلغ 1/000/000 ریال جهت انجام  مراحل داوری مقالات و پس از پذیرش مقاله، مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه ویراستاری علمی، ادبی  و انتشار دریافت خواهد شد.


 

لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "راهنمای نویسندگان" و "فرآیند پذیرش مقالات"  را مطالعه نمایید . مقالات ارسالی دقیقاً طبق راهنما تدوین شوند. در غیر این صورت، به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، بهار 1399، صفحه 21-160 

1. شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

صفحه 21-40

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


2. طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 41-60

محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری


3. ارائه چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح کلان با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 61-79

تورج کریمی؛ آصف ( ut) کریمی؛ علی اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی


5. بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران:

صفحه 121-140

شیوا مرادی؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان