به اطلاع کلیه نویسندگان گرامی می رساند، کلیه ی مراحل مربوط به دریافت، داوری و ... مقالات از طریق پروفایل نویسنده در سایت نشریه قابل مشاهده و پی گیری می باشد.
در صورت ضرورت پی گیری موارد استثنا،خواهشمند است از طریق ایمیل jed@ut.ac.ir اقدام فرمایید.

اطلاعیه 

بر اساس مصوبه هیات رییسه محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مبلغ 1/500/000 ریال جهت انجام  مراحل داوری مقالات و پس از پذیرش مقاله، مبلغ 3/500/000 ریال بابت هزینه ویراستاری علمی، ادبی  و انتشار دریافت خواهد شد.


 

لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "راهنمای نویسندگان" و "فرآیند پذیرش مقالات"  را مطالعه نمایید . مقالات ارسالی دقیقاً طبق راهنما تدوین شوند. در غیر این صورت، به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 50، زمستان 1399، صفحه 481-640 

6. واکاوی پدیدۀ آفلوانزا و ذهنیت کارآفرینی گریزی در میان فرزندان کارآفرینان (با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد)

صفحه 581-600

علیرضا شیروانی جوزانی؛ علیرضا شیروانی جوزانی؛ زهرا علیپور درویش؛ سیده فاطمه مقیمی