تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 522
تعداد نویسندگان 1,069
تعداد مشاهده مقاله 1,086,080
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,005,325
نسبت مشاهده بر مقاله 2080.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1925.91
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,130
تعداد مقالات پذیرفته شده 351
درصد پذیرش 11
زمان پذیرش (روز) 180
 • کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول: دکترجهانگیر یدالهی فارسی
 • سردبیر: دکتر کامبیز طالبی
 • شاپای الکترونیکی:2266-2008
 • حوزۀ تخصصی : کارآفرینی
 • همکاری با انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
  و کرسی یونسکو در کارآفرینی
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 4000000 ریال
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری توسط سه داور تخصصی.  داوری دو سو کور
 • زمان داوری :1ماه
 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب(همتاجو) در بررسی و داوری مقالات
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- MAGIRAN
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jed@ut.ac.ir

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، شهریور 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها