شناسایی عوامل اثرگذار بر ایجاد بانک‌های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری

2 دانشگاه گرگان، دکتری

3 دانشگاه تهران، استادیار

4 دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد کارآفرینی

چکیده

امروزه اقتصاد مدرن، بیش‌تر مبتنی بر اطلاعات، نوآوری و خلاقیت غیرملموس و هم‌چنین توانایی آن بر آسانی گسترش قابلیت اقتصادی بهره‌برداری از ایده‌ها به‌منظور خلق محصولات و ارایه‌ی خدمت‌های جدید است. اهمیت نوآوری وایده‌های جدید در حفظ مزیت‌های رقابتی وجود این دوره را برای صنعت مخابرات توجیه می‌کند. بر این اساس، این تحقیق کیفی درپی شناسایی عوامل اثرگذار برایجاد بانک مجازی ایده در صنعت مخابرات است. اطلاعات مورد نیاز با مصاحبه‌ی عمیق و تکنیک گروه کانونی با خبرگان آشنا به موضوع تحقیق (30=n) به‌دست آمد. یافته‌های به‌دست آمده از تحلیل براساس کدهای طبقه‌بندی شده‌ی موضوعی، عبارتند از: محیط و محتوا، عوامل شناختی، تاثیر فناوری، حفاظت، نگهداری، ابزار ارایه و تولید ایده، نوآوری باز و بسته، شیوه‌ی درآمد، فن ‌بازار، تجاری‌سازی، شیوه‌ی ارزیابی، تشویق و حمایت. بر پایه‌ی مفهوم‌پردازی نظام‌مند، سازه‌ها و عوامل برشمرده شده به هم پیوند زده شده و در نتیجه، نظام بانک مجازی ایده در صنعت مخابرات طراحی وتدوین شده است. ثبت رسمی ایده‌ها در مراجع و سازمان‌های معتبر برای حفاظت از مالکیت فکری، استفاده از نرم‌افزارهای محرک خلاقیت برای توسعه و تولید ایده از پیشنهادهای این تحقیق است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناسایی عوامل اثرگذار بر ایجاد بانک‌های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی)

نویسندگان [English]

  • ابوالقاسم عربیون 1
  • غلامحسین عبدا...‌زاده 2
  • محمدرضا میگون پوری 3
  • بهرام رضا امیری 4
1
2
3
4
چکیده [English]

امروزه اقتصاد مدرن، بیش‌تر مبتنی بر اطلاعات، نوآوری و خلاقیت غیرملموس و هم‌چنین توانایی آن بر آسانی گسترش قابلیت اقتصادی بهره‌برداری از ایده‌ها به‌منظور خلق محصولات و ارایه‌ی خدمت‌های جدید است. اهمیت نوآوری وایده‌های جدید در حفظ مزیت‌های رقابتی وجود این دوره را برای صنعت مخابرات توجیه می‌کند. بر این اساس، این تحقیق کیفی درپی شناسایی عوامل اثرگذار برایجاد بانک مجازی ایده در صنعت مخابرات است. اطلاعات مورد نیاز با مصاحبه‌ی عمیق و تکنیک گروه کانونی با خبرگان آشنا به موضوع تحقیق (30=n) به‌دست آمد. یافته‌های به‌دست آمده از تحلیل براساس کدهای طبقه‌بندی شده‌ی موضوعی، عبارتند از: محیط و محتوا، عوامل شناختی، تاثیر فناوری، حفاظت، نگهداری، ابزار ارایه و تولید ایده، نوآوری باز و بسته، شیوه‌ی درآمد، فن ‌بازار، تجاری‌سازی، شیوه‌ی ارزیابی، تشویق و حمایت. بر پایه‌ی مفهوم‌پردازی نظام‌مند، سازه‌ها و عوامل برشمرده شده به هم پیوند زده شده و در نتیجه، نظام بانک مجازی ایده در صنعت مخابرات طراحی وتدوین شده است. ثبت رسمی ایده‌ها در مراجع و سازمان‌های معتبر برای حفاظت از مالکیت فکری، استفاده از نرم‌افزارهای محرک خلاقیت برای توسعه و تولید ایده از پیشنهادهای این تحقیق است