دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1390، صفحه 7-204 (13) 
شناسایی عوامل اثرگذار بر ایجاد بانک‌های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی)

صفحه 167-184

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدا...‌زاده؛ محمدرضا میگون پوری؛ بهرام رضا امیری