تعداد مقالات: 465
276. شناسایی ابعاد رهبری سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیانِ ایرانی در گذار موفق به مرحله رشد سریع- مطالعه چند موردی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 701-718

سید محمد حسین غفوری؛ مهدی الیاسی؛ مقصود امیری؛ میرعلی سیدنقوی


277. شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-117

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور


278. تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 107-126

امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ بهروز زارعی؛ علی اسدی


279. تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی گرایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 113-129

حسین رضائی دولت آبادی؛ زهرا سادات صانعیان


282. شناسایی ویژگی‌های مربوط‌به اشتیاق به کار رهبران کارآفرین

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-140

محمد رضا زالی؛ کبری گودرزی


283. تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-139

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر


284. طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان با رویکرد آمیخته

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 121-140

شهرام کوسه غراوی؛ سعید صفاریان همدانی


286. بررسی عوامل اثرگذار برقصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 125-144

مهدی رحمانیان کوشککی؛ محمد چیزری؛ علی هواسی


287. ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 125-144

علی‌اصغر فانی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ محسن ابراهیمی


288. تحلیل موانع تامین مالی برای شرکت¬های کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-144

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری


291. برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 129-148

زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی


292. بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 135-153

ابوطالب حسین پور؛ مسعود رضایی


293. توسعه¬ی فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-154

حبیب بابایی؛ هاشم آقازاده؛ مهدی محسنیان راد


294. طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 145-164

هادی زارع؛ سیدرضا حجازی


299. علل شکست کارآفرینان در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 163-184

هرا آراستی؛ منیره غلامی


300. بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 163-181

سیدهادی صادقی؛ محمود قنادان