تحلیل موانع تامین مالی برای شرکت¬های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین چالش­های فراروی مدیران شرکت­های کوچک و متوسط، مبحث تامین مالی است. در این پژوهش با استفاده از روش کیو (ترکیبی از دو روش کیفی و کمّی) موانع تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی شدند. پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با 12 نفر از مدیران عامل شرکت­ها، 64 مانع برای شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی شد. این موانع توسط 84 نفر از مشارکت­کنندگان شامل مدیران مالی، مدیران تامین و مدیران عامل شرکت­ها رتبه­بندی شدند. در پایان با استفاده تحلیل عاملی کیو، دیدگاه­های مختلف (الگوهای ذهنی) مشارکت­کنندگان نسبت به موانع تامین مالی شناسایی شده و بر این اساس پنج الگوی ذهنی که در مجموع حدود 09/79 درصد از واریانس کل را تبیین می‌نمودند، شناسایی شد. الگوهای ذهنی پاسخ­گویان به ترتیب، فراهم نبودن شرایط بازار رقابتی بین شرکت­ها؛ ارایه نشدن آموزش­های لازم در زمینه‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار؛ نداشتن وثیقه‌ی لازم برای دریافت تسهیلات بانکی؛ محدودیت­های موجود در زمینه‌ی جذب سرمایه­های خارجی و حمایت ناکافی دولت از شرکت­های کوچک و متوسط به‌عنوان مهم‌ترین موانع تامین مالی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Financing Barriers to Small and Medium Enterprises

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Shahryar Bozarjomehri 2
چکیده [English]

Currently, one of the most important challenges to SMEs is financing as their managers are faced with many problems in this area. In this study the barriers to SMEs financing were identified by using Q methodology which is a combination of qualitative and quantitative methods. After literature review and conduct of interviews with 12 executive managers of SMEs, 64 barriers were identified to the SMEs which were classified by 84 participants inter alia finance managers, supply managers and executive managers of enterprises. Finally, a different perspective (subjective patterns) of the participants about barriers to financing was recognized by using Q-factor analysis. Accordingly five subjective patterns were identified that explained 79.09 percent of total variations. In the first subjective pattern, views of respondents and lack of competition between enterprises; in the second subjective pattern; lack of necessary education in entrepreneurship and business; in the third subjective pattern, lack of necessary collateral for banking facilities; in the fourth subjective pattern, limitations in foreign investment, and in the fifth subjective pattern, inadequate governmental  support for small and medium enterprises, were identified as the main barriers to financing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Financing
  • small and medium enterprises (SMEs)