کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 82
1. تبیین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان هنری بر مبنای رویکرد شومپیتر به ناولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.334473.653829

وجیهه سراج؛ محسن مطیعی


2. طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 241-260

10.22059/jed.2021.311031.653470

محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان


3. واکاوی ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-138

10.22059/jed.2021.318359.653591

وحید مکی زاده؛ سعاده عزیززاده


4. طراحی مدل ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های آموزشی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 501-520

10.22059/jed.2020.300587.653322

زهراسادات منتظری؛ رضا آقاموسی؛ عبدا... نعامی؛ عادل فاطمی


7. طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-60

10.22059/jed.2020.298180.653278

محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری


9. طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 421-440

10.22059/jed.2019.285314.653074

هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صید مهدی ویسه


10. چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 661-679

10.22059/jed.2019.272159.652843

ریحانه گودرزی؛ سید رسول حسینی؛ سید کمال طبائیان


11. عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 719-737

10.22059/jed.2019.268571.652771

شقایق سخته؛ آصف کریمی


12. شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 481-500

10.22059/jed.2019.270326.652810

اسفندیار محمدی؛ وحید شرفی؛ معصومه صیدیوسفی؛ ناهید صیدیوسفی


13. اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 561-850

10.22059/jed.2018.259999.652629

سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور


15. شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-39

10.22059/jed.2017.62289

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسلم مبارکی


16. شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 633-652

10.22059/jed.2017.61552

کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ پریسا رسولیان


17. بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 357-376

10.22059/jed.2016.60059

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی


19. واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-58

10.22059/jed.2016.59861

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


23. فرایند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 215-231

10.22059/jed.2015.55977

محسن رضایی میرقائد