کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
طراحی و ارزیابی الگوی تأثیر کارآفرینی اجتماعی بر کاهش مشکلات کودکان کار (موردکاوی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22059/jed.2024.358039.654176

زهره فعله کری؛ سهراب دل انگیزان؛ یوسف محمدی فر


شناسایی پیشران‌های مؤثر بازاریابی دیجیتال در ورود زنان تحت پوشش کمیته امداد به کسب‌وکارهای خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22059/jed.2024.369121.654300

امیرحسین طاهری؛ محمد باشکوه


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استارتاپ‌ها: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 187-214

10.22059/jed.2023.359337.654193

داود عباسی؛ امید مهدیه؛ فاطمه شهسواری


مفهوم‌پردازی تفسیری ساختاری موانع گذار از نوپایی به مقیاس‌پذیری کسب‌وکار

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 66-85

10.22059/jed.2023.359963.654205

معین سلیمانی؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ یوسف محمدی فر


فراتحلیل کیفی پژوهش‌های بین‌المللی انجام شده در زمینه تاب‌آوری کسب وکار

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 99-119

10.22059/jed.2023.354575.654134

امیرحسین محمدی نیا؛ محمد مهدی مهتدی؛ غلامحسین نیکوکار


طراحی چارچوب ارزیابی انطباق با نوپای ناب

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 138-153

10.22059/jed.2023.365070.654259

فاطمه سلوکیان جهرمی؛ سیدهادی میرقادری؛ حبیب اله رعنایی کردشولی


طراحی مدلی از بازیگران اکوسیستم نوآوری جهت ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای بین‌المللی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 65-76

10.22059/jed.2023.351382.654096

هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی


مدل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین کسب و کارهای الکترونیک صنایع خدماتی

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 461-478

10.22059/jed.2022.322692.653666

سید مجتبی سجادی؛ محمد وحید خاقانی؛ امیرحسین شایق


تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 223-241

10.22059/jed.2022.324062.653673

حمید پاداش؛ جهانگیر ید اللهی؛ فرهاد فیضی


اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.22059/jed.2022.323146.653657

مصطفی اسلامبولچی؛ محمد عزیزی؛ سید رسول حسینی


طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 241-260

10.22059/jed.2021.311031.653470

محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان


واکاوی ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-138

10.22059/jed.2021.318359.653591

وحید مکی زاده؛ سعاده عزیززاده


طراحی مدل ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های آموزشی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 501-520

10.22059/jed.2020.300587.653322

زهراسادات منتظری؛ رضا آقاموسی؛ عبدا... نعامی؛ عادل فاطمی


طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-60

10.22059/jed.2020.298180.653278

محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری