کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
شناسایی شرایط زمینه ای و مداخله ای در پرورش هوشیاری کارآفرینانه؛ (مطالعه کیفی تجارب زیسته ی بنیان گذاران شرکت های دانش بنیان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jed.2023.305996.653409

صادق حاتمی؛ سید کمال الدین حسینی،؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


مدل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین کسب و کارهای الکترونیک صنایع خدماتی

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 461-478

10.22059/jed.2022.322692.653666

سید مجتبی سجادی؛ محمد وحید خاقانی؛ امیرحسین شایق


تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 223-241

10.22059/jed.2022.324062.653673

حمید پاداش؛ جهانگیر ید اللهی؛ فرهاد فیضی


اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.22059/jed.2022.323146.653657

مصطفی اسلامبولچی؛ محمد عزیزی؛ سید رسول حسینی


طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 241-260

10.22059/jed.2021.311031.653470

محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان


واکاوی ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-138

10.22059/jed.2021.318359.653591

وحید مکی زاده؛ سعاده عزیززاده


طراحی مدل ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های آموزشی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 501-520

10.22059/jed.2020.300587.653322

زهراسادات منتظری؛ رضا آقاموسی؛ عبدا... نعامی؛ عادل فاطمی


طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-60

10.22059/jed.2020.298180.653278

محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری


طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 421-440

10.22059/jed.2019.285314.653074

هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صید مهدی ویسه


چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 661-679

10.22059/jed.2019.272159.652843

ریحانه گودرزی؛ سید رسول حسینی؛ سید کمال طبائیان


شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 481-500

10.22059/jed.2019.270326.652810

اسفندیار محمدی؛ وحید شرفی؛ معصومه صیدیوسفی؛ ناهید صیدیوسفی


اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 561-850

10.22059/jed.2018.259999.652629

سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور


شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-39

10.22059/jed.2017.62289

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسلم مبارکی


شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 633-652

10.22059/jed.2017.61552

کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ پریسا رسولیان


بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 357-376

10.22059/jed.2016.60059

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی