کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
تعداد مقالات: 27
6. طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 697-713

10.22059/jed.2014.53625

نازنین بهزادی؛ سید مصطفی رضوی؛ سید رسول حسینی


10. بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 47-66

10.22059/jed.2013.36653

مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا


13. تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 163-182

10.22059/jed.2013.36651

آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری


15. بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-64

10.22059/jed.2012.29470

اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


16. نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-105

10.22059/jed.2012.28542

نرگس ایمانی‌پور؛ سعیده محمدپور؛ آرین قلی‌پور


17. تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 45-64

10.22059/jed.2012.24654

محمدوزین کریمیان؛ حسن خلیلی؛ سعید صفری؛ داوود عابد آملی


18. نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 185-204

محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ عقیل ابوچناری


20. تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 107-126

امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ بهروز زارعی؛ علی اسدی


22. رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1389، صفحه 103-129

میر علی سید نقوی؛ مونا عبد اله پور


23. بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در کارآفرینان با غیرکارآفرینان در صنایع شهر تهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 57-72

محمود داریانی؛ مریم صاحی؛ زهره خسروی


25. بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، آذر 1388، صفحه 55-80

جهانگیر یدالهی فارسی؛ امید عزیزی زیارت؛ حمزه خواستار