تعداد مقالات: 465
52. شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-39

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسلم مبارکی


58. شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 27-46

روح‌اله رضایی؛ احسان قلی‌فر؛ لیلا صفا؛ مریم کاظمی تربفان


60. تحلیل نظری مقایسه‌ای کسب‌و‌کار کارآفرینانه و غیرکارآفرینانه در اقتصاداسلامی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 27-46

سیدکمیل طیبی؛ مجتبی خانی¬زاده امیری؛ شهرام معینی


61. نقش روابط بین شرکتی در یادگیری شرکتی و ایجاد نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-46

محسن قوامی‌پور؛ عبدالله ایراندوست


62. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه¬ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-54

محمد عزیزی؛ احسان شفیع¬زاده؛ نجمه اکبرزاده


64. نقش مشارکت زوجی درارتقای کیفیت درک شهودی کارآفرینان سریالی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-47

سعید رضایی طرقی؛ مریم میرزایی؛ محمد رضا زالی؛ سید مصطفوی رضوی؛ رضا رستمی


65. مفهوم‌پردازی "بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی" در بنگاه‌های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 31-53

مهران رضوانی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ عادل آذر؛ پرویز احمدی


66. شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 31-50

قنبر محمدی الیاسی؛ هادی نوتاش


69. ارایه‌ی چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 35-60

علی جهانگیری؛ محمدحسن مبارکی


71. ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 37-64

منوچهر انصاری؛ محمود احمد پور داریانی؛ زهرا بهروزآذر


74. بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-64

اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


75. موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه‌ی علمی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 51-136

قنبر محمدی الیاسی