کلیدواژه‌ها = آموزش کارآفرینی
طراحی مدل مدرسه کارآفرین مبتنی برتوسعه شایستگی های کارآفرینانه در مقطع متوسطه

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 160-141

10.22059/jed.2022.332859.653806

نرگس غفرانی؛ سید رسول حسینی؛ مرتضی موسی خانی


تاثیربسته آموزش کارآفرینی برمولفه های خلاقیت و اعتماد به نفس کودکان پیش دبستانی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 261-280

10.22059/jed.2019.283416.653042

زهره عزیزی؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علی پور؛ رضا زعفریان


آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 555-574

10.22059/jed.2018.214252.651935

ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی


شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 473-492

10.22059/jed.2015.57646

افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی


تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 21-36

10.22059/jed.2013.50796

وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی


تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 87-106

سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حمید رحیمی؛ ناهید نادری


تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1389، صفحه 7-35

محمد حسن رحمتی؛ سید محمد مقیمی؛ سید مهدی الوانی


بررسی ارایه‌ی برنامه‌ی درسی آموزش کارآفرینی در رشته‌ی‌ علوم تربیتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 61-80

جهانگیر یدالهی فارسی؛ رضا میرعرب رضی


آموزش کارآفرینی درکسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها

دوره 1، شماره 1، آذر 1387، صفحه 205-445

سیدمحمد مقیمی؛ محمود احمدپور داریانی