تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی‌ رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

کارآفرینی ریشه‌ای به درازای تاریخ بشر دارد. با این وجود توجه آکادمیک به مفاهیم این دانش سابقه‌ی چندانی ندارد. یکی از مسائل مطرح در این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینی و از جمله مسائل مطرح درباره این آموزش‌ها نحوه‌ی ارزیابی اثربخشی آن‌ها است. با وجود تحقیقات متنوعی که در حوزه‌ی مزبور انجام شده و الگوهای متنوعی که در این زمینه ارائه شده‌اند، هنوز یک اجماع جهانی در این‌باره حاصل نشده است. به همین دلیل تحقیق درباره‌ی آن هم‌چنان ادامه دارد.
در این پژوهش پس از بیان تاریخچه و کلیات علم کارآفرینی، به بحث درباره برنامه‌های آموزشی به عنوان یکی از راه‌کارهای توسعه و ترویج کارآفرینی پرداخته شده و اهداف مطرح در آموزش آن و نحوه‌ی ارزیابی تأثیر برنامه‌ی آموزشی در مطابقت با اهداف مزبور مرور شده ‌و در نهایت برنامه آموزش کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی در قالب یک مطالعه‌ی موردی، از منظر تأثیر بر رفتارهای کارآفرینانه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Entrepreneurship Education on the Development of Entrepreneurial Behavior Case Study: Entrepreneurial Training Courses at the Ministry of Labor and Social Affairs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeidi Mehrabad 1
  • Mohammad-Mahdi Mohtadi 2
1 . Associate Professor, Iran University of Science and Technology, Faculty of Industrial Engineering
2 M.S. Student in Exceutive Management, Iran University of Science and Technology, Faculty of Industrial Engineering
چکیده [English]

Entrepreneurship, as a general concept, has a history since time immemorial. However, theoretically this concept has recently been explored as an academic disipline whereby various research programs have been conducted on the positioning of entrepreneurship education and effectiveness of the study materials. So far some models have been presented by researchers, but far from reaching a global consensus in this field. Still, challenging investigations are moving in a direction to reach adaptability.
This paper first starts with the historical background of entrepreneurship and then introduces some guidelines for promotion and extension of entrepreneurial knowledge and skills. Additionally the objectives of entrepreneurship education are discussed along with a model which is employed to assess the effectiveness of entrepreneurial instruction. Lastly, a case study is introduced on the back of the training programs of the Ministry of Labor and Social Affairs to survey their impact on the entrepreneurial behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship education
  • Effectiveness