آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش‌ها

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقوله‌ی «کارآفرینی» به عنوان مؤثرترین نیروی بالقوه‌ی اقتصادی در تاریخ جهان، به صورت بحث‌برانگیزی از حدود سه دهه‌ی گذشته تاکنون ظهور یافته و مطرح شده است. هم‌گام و هم‌زمان با این مقوله، پیشرفت‌های مشابهی نیز در زمینه‌ی «آموزش کارآفرینی» انجام شده است. پیشرفت‌ها و فعالیت‌های اخیر که در برنامه‌های آموزشی کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای جدید انجام شده، بسیار چشم‌گیر و قابل توجه‌ هستند.
تعداد واحدهای آموزشی عالی (دانشگاه و دانشکده‌ها) که واحدهای درسی مربوط به مقوله‌ی «کارآفرینی» را ارائه می‌دهند از چند واحد در سال 1970 میلادی به 1600 واحد آموزشی در سال 2005 افزایش یافته است.
اما این توسعه‌ی فوق‌العاده باعث ایجاد مشکل قانونی کردن و رسمیت دادن به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و جامعه‌ی آکادمیک می‌شود. در حالی که برخی مراحل مربوط به فرآیند قانونی شدن این رشته طی چند سال گذشته به اجرا درآمده است؛ هنوز هم مشکلات دیگری پیش‌روی آن قرار دارد.
این مقاله گرایش‌ها و چالش‌های موجود در زمینه‌ی «آموزش کارآفرینی» در قرن 21 را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Education: Its Development and Challenges

نویسنده [English]

  • Mostafa Alimiri
Faculty Member, University of Payame Noor (Ph.D in Policy-Making Management)
چکیده [English]

Entrepreneurship has arguably emerged over the last two decades as the most robust economic force the world has ever experienced. With its expansion, has come a similar increase in the field of entrepreneurship education. The recent growth and developments in the curricula and programs devoted to entrepreneurship and new-venture creation have been remarkable. The number of colleges and universities that offer courses related to entrepreneurship has grown from a handful in the 1970s to over 1,600 in 2005. In the midst of this huge expansion remains the challenge of complete academic legitimacy for entrepreneurship. While it can be argued that some legitimacy has been attained in the current state of entrepreneurship education, there are still critical challenges ahead. This article focuses on the trends and challenges in entrepreneurship education for the 21st century.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • Small Businesses
  • Social integration
  • Entrepreneurial mindset
  • Entrepreneurial spirit
  • Entrepreneurship challenges