موضوعات = ایجاد و توسعه کسب و کار
طراحی مدل پارادایمی بهبود خدمات توسعه کسب‌وکار در خوشه‌های کسب‌وکار

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 26-70

10.22059/jed.2024.363041.654239

امیر حاجی پور؛ حمید عزیزمحمد لو؛ ناصر خانی؛ بیتا یزدانی


ارائه چارچوب خدمات توسعه کسب‌وکار (BDS) شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 71-95

10.22059/jed.2023.355355.654142

محمد خادمی کله لو؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ میلاد پور زارع


مفهوم‌پردازی تفسیری ساختاری موانع گذار از نوپایی به مقیاس‌پذیری کسب‌وکار

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 66-85

10.22059/jed.2023.359963.654205

معین سلیمانی؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ یوسف محمدی فر


نظریه رشد پنرُزی: مروری سیستماتیک بر ادبیات

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 31-44

10.22059/jed.2022.343139.653960

رسول نورمحمدی نجف آبادی؛ سید مجتبی سجادی


طراحی مدل بومی بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک خرده فروشی آنلاین ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 109-120

10.22059/jed.2022.343601.653967

نسیم رحمانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ هرمز مهرانی


شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های توسعه کسب‌وکارهای سبز در استان گلستان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 201-219

10.22059/jed.2019.281260.653001

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رهبری


سازماندهی کسب و کار جدید: چه فعالیت‎های پیش‎سازمان را ایجاد می‎کنند؟

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-120

10.22059/jed.2018.264811.652704

کامبیز طالبی؛ سیدهادی فرحزادی؛ سیدرضا حجازی؛ سید مجتبی سجادی


واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 601-619

10.22059/jed.2019.268508.652770

محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاء


نقش‌های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعۀ محصول جدید مشترک با شرکت صنعتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-60

10.22059/jed.2018.252065.652489

محمد علی بحرینی؛ علی مبینی دهکردی؛ محمد رضا میگون پوری


تحلیل تاب ‏آوری کسب و کارهای روستایی در شهرستان ملکان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 181-200

10.22059/jed.2017.62327

حجت ورمزیاری؛ بابک ایمانی