دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1394، صفحه 195-390 
5. شناسایی مؤلفه‌های مفهومی اخلاق کسب‌وکار در کشاورزی: تحلیل خوشه‌ای برداشت‌ها

صفحه 253-271

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ ابوالقاسم عربیون