نویسنده = زهرا آراستی
تعداد مقالات: 13
1. کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج‌های کارآفرین می‌شوند؟

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 361-380

10.22059/jed.2021.317800.653581

زهرا آراستی؛ لاله صادقی؛ مریم سعیدیان؛ نرگس ایمانی پور


3. شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 361-380

10.22059/jed.2018.68132

مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی


4. آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 555-574

10.22059/jed.2018.214252.651935

ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی


5. شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-257

10.22059/jed.2017.227786.652139

افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی


7. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 473-492

10.22059/jed.2015.57646

افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی


10. مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-35

10.22059/jed.2014.51553

زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پور


12. بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 195-214

10.22059/jed.2013.36265

زهرا آراستی؛ ‌هادی زارعی؛ فاطمه دیده¬ور


13. برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 129-148

10.22059/jed.2013.36240

زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی