مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

در فرایند خلق ارزش از راه شناسایی و بهره­برداری از فرصت­ها، به منظور دستیابی به منابع و اطلاعات، کارآفرینان ناگزیر به ایجاد شبکه­های اجتماعی و بهره­مندی از سرمایة حاصل از ارتباطات اجتماعی (سرمایة اجتماعی) هستند. در این میان، یکی از عواملی که بر سطح سرمایة اجتماعی افراد جامعه (فرد کارآفرین به طور خاص) تأثیرگذار است نوع فعالیت­ها، ارتباطات و عملکرد آن­ها در حوزه­هایی است که بدان اشتغال دارند. این پژوهش با هدف مقایسه سطح سرمایة اجتماعی کارآفرینان در حوزه­های کاری زنانه و مردانه از نقطه نظر چهار بعد اعتماد، مشارکت، فعالیت و شبکه­های اجتماعی با استفاده از روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به صورت سرشماری در جامعة آماری کارآفرینان برتر استان تهران، انجام شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که زنان کارآفرین در حوزه­های کاری زنانه دارای بالاترین سطح سرمایه اجتماعی نسبت به سایر گروه­ها هستند، در صورتی که زنان و مردان کارآفرین در حوزه­های کاری مردانه دارای کمترین سطح سرمایة اجتماعی هستند. نتایج تحقیق می­تواند علاوه بر کمک به سیاست­گذاران و مدیران اجرایی در توسعة سرمایة اجتماعی مفید و اثربخش کارآفرینان را در انتخاب حوزه­های فعالیت کارآفرینی که بالاترین سطح سرمایة اجتماعی و بالطبع عملکرد مناسب­تری را به همراه داشته باشند رهنمون شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital of Entrepreneurs in Male and Female Dominated Job Sectors

نویسندگان [English]

  • Zahra Arasti 1
  • Juan Nahid 2
  • Arian Gholipour 3
1 Associate professor, faculty of entrepreneurship, University of Tehran
2 MA, entrepreneurship management, University of Tehran
3 Associate professor, faculty of management, University of Tehran
چکیده [English]

In value creation process via finding and exploiting opportunities, entrepreneurs have to create and use social networks to gain access to resources and information and benefit from their social capital. The entrepreneurs’ activities, contacts and performance can influence the social capital of a society. This research reviews the previous research regarding the effect of sex segregation on social capital and focuses on the sexsegregation’s effect on the social capital level of entrepreneurs. This article assumes social capital based on four dimensions: social trust, social cohesion, social participation and social networks. The population of this research consists of the participants of ‘top entrepreneurs festival (2010)’ held by the Ministry of Labour. The research is a qualitative survey and is conducted using a questionnaire. The multiple regression analysis has been used for continuous variables and the chi-square method is applied for discrete variables. The results of this research indicate that female entrepreneurs have the highest level of social capital in female dominated jobs compared with other groups, while male and female entrepreneurs have the lowest level of social capital in male dominated jobs. These results can help policymakers and executives with developing useful and effective social capital and can help entrepreneurs with selecting the fields with higher social capital and more appropriate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • male and female dominated job sectors social capital