دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، بهمن 1391، صفحه 7-188 
بررسی رابطه‌ی دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی

صفحه 7-25

10.22059/jed.2013.36233

محمد خدایاری‌فرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ بهزاد هدهدی؛ لیلا مؤمنی