دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1391، صفحه 7-188 
1. بررسی رابطه‌ی دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی

صفحه 7-25

محمد خدایاری‌فرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ بهزاد هدهدی؛ لیلا مؤمنی