مقایسه‌ی الگوی اسلامی با الگوهای نظری اقتصاد توسعه درباره‌ی توزیع اعتبارات تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد برنامه‏ریزی منطقه‏ای دانشگاه تهران

چکیده

نحوه‏ی توزیع اعتبارات کشاورزی باید از یک نظریه و عقبه‏ی فکری پیروی کند. این پژوهش، در ابتدا شاخص‌های پنج الگوی نظری به‏ویژه الگوی اسلام را در رابطه با نحوه‏ی توزیع اثرگذار اعتبارات تولیدی، بررسی کرده و سپس به‌منظور بررسی پایایی الگوهای یادشده، به یک مطالعه‏ی موردی درباره‌ی اعتبارات بانکی کشاورزی پرداخت. این تحقیق با استفاده از رهیافت نظریه‌ی بنیانی، شصت نفر کشاورز شهرستان خوی را مطالعه کرد که از وام‌های کشاورزی استفاده کرده بودند. ابزار جمع‏آوری داده‏ها، مشاهده و مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته بود. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل بسیار زیادی در استفاده درست از اعتبارات کشاورزی اثرگذار بوده و بر خلاف الگوی سرمایه‌داری، طبقه‏ی اجتماعی افراد تعیین‌کننده نیست. همچنین یافته‏های این مطالعه نشان داد که دین اسلام، عوامل یادشده را در قالب رهنمودهای کلی جلوگیری از انحصار سرمایه در دست ثروتمندان و عدم غفلت از پروژه‏های کوچک و فقرا و اعطای آن با توجه به شایستگی‏ها و قابلیت‏ها در نظر گرفته است. آموزه‏های اسلامی، بخشیدن مال‏ در غیر موردش را اسراف محسوب کرده و آن را منع کرده‏اند. بنابراین از نظر اسلام، صرف افزایش دسترسی به اعتبارات تولیدی در نواحی روستایی، یک اقدام ساده‏انگارانه بود و فرصت‏های شغلی درآمدزا و عدالت اقتصادی پایدار را ایجاد نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lending Productive Credits (with emphasis on Agricultural Credits)

نویسندگان [English]

  • Hojjat Varmazyari 1
  • Khalil Kalantari 2
چکیده [English]

Lending agricultural credits should follow a theoretical background. This research primarily investigated five theoretical patterns especially the Islamic pattern about distribution of productive credits. Then it examined the reliability of the patterns by accomplishing a case study about agricultural credits. The research was based on grounded theory approach. Data were collected through observation and semi structured reviews. Results of the study revealed that many factors affected productive use of agricultural loans and social class of farmers was not an effective factor in contrast to capitalist system. The findings showed that the Islamic pattern has considered these effective factors in the framework of general guidelines including prevention of capitalists’ monopoly, consideration for small projects and poor people for loans and lending credits in respect of the competencies and capabilities of farmers. The Islamic instructions have considered resources as extravagance if not granted to the right purpose and have forbidden it. Thus in contrast to basic needs pattern, Islam believes that mere increase in the availability of productive loan in rural areas is an unrealistic effort and it would not lead to lucrative jobs and economic justice.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical Patterns
  • Growth and Justice
  • Agricultural Credits