دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1391، صفحه 7-203 (17) 
1. نقش سرمایه‌ی شبکه بر قابلیت نوآوری سازمان (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع پیشرفته)

صفحه 7-26

رضا زعفریان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ ترانه فرخ‌منش؛ ندا موحدی‌پور


2. بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

صفحه 47-64

اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی