دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1391، صفحه 7-203 (16) 
1. الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

صفحه 7-25

شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور


3. تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد)

صفحه 47-66

علی¬ مبینی¬دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم‌آبادی؛ منصور دهقان نجم‌آبادی


5. نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی

صفحه 87-105

نرگس ایمانی‌پور؛ سعیده محمدپور؛ آرین قلی‌پور


6. رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکار کارآفرینان ورزشی استان تهران

صفحه 107-124

علی اصغر درودیان؛ سیدامیر احمد مظفری؛ فریدون تندنویس؛ انوشیروان کاظم‌نژاد لیلی


7. ارتقای کارآفرینی؛ تحلیلی بر نقش شاخص‌های مدل فرهنگی گلوب (GLOBE)

صفحه 125-144

علی‌اصغر فانی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ محسن ابراهیمی


10. عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی

صفحه 185-203

زهرا آراستی؛ محمدمهدی ملکی کرم‌آباد؛ محمود متوسلی