کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 13
1. علّیت، اثرسازی و عملکرد کسب و کار: یک رویکرد فازی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-40

10.22059/jed.2021.318608.653594

غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


6. بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 631-648

10.22059/jed.2016.58797

کمال سخدری؛ بابک ضیاء؛ فاطمه جوهریان زاده


8. تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 191-210

10.22059/jed.2014.52058

یوسف وکیلی؛ سید مهدی الوانی؛ قنبر محمدی الیاسی


9. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 211-229

10.22059/jed.2014.52059

سید محمد رضا حسینی مقدم؛ سید رضا حجازی


12. ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1390، صفحه 149-165

حسنعلی آقاجانی؛ عاطفه طالب نژاد