کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 12
4. بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 377-395

علی نصر اصفهانی؛ رضا انصاری؛ ریحانه مولایی خوراسگانی


5. بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 631-648

کمال سخدری؛ بابک ضیاء؛ فاطمه جوهریان زاده


7. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 211-229

سید محمد رضا حسینی مقدم؛ سید رضا حجازی


8. تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 191-210

یوسف وکیلی؛ سید مهدی الوانی؛ قنبر محمدی الیاسی


11. ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 149-165

حسنعلی آقاجانی؛ عاطفه طالب نژاد