بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

2 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی که کسب‌وکارهای فرنچایز با آن مواجه‌اند، ایجاد تعادل میان دو فعالیت متضاد استانداردسازی (محصولات و خدمات) و تطابق (با خواسته‌های محلی یا بازار) است. در ادبیات سازمانی، ایجاد تعادل میان فعالیت‌های متضاد، دوسوتوانی سازمانی نام گرفته است، درحالی‌که ادبیات فرنچایز فهم اندکی در زمینة دوسوتوانی فرنچایزها ارائه کرده است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرانچایزرها (امتیازدهندگان) و تأثیر دوسوتوانی بر عملکرد آن‌ها می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. داده‌ها براساس پرسشنامه از 63 فرانچایزر جمع‌آوری شده است که با استفاده از نرم‌افزار Smartpls2 و آزمون تحلیل مسیر تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شکل جمعی، قابلیت مدیریت شبکه به‌صورت پرتفولیو، گرایش راهبردی رشد و تنوع بازارها بر دوسوتوانی سازمانی فرانچایزرها تأثیر مثبت دارد. برخلاف انتظار، انعطاف‌پذیری قراردادها اثر معناداری بر دوسوتوانی ندارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد شرکت‌ها با قابلیت دوسوتوانی دارای عملکرد بالاتری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effecting factors on franchisors' ambidexterity

نویسندگان [English]

  • Kamal Sakhdari 1
  • Babak Ziyae 2
  • Fatemeh Johariyan Zadeh 3
چکیده [English]

One of the essential challenges franchisors encounter is achieving a balance between the opposing activities of standardization (products and services) and adaptation (local preferences). This is called ambidexterity in the literature of organizational studies. While the literature on franchising provides little insight into ambidexterity, this research investigates factors affecting ambidexterity and performance. This research is practical in goal and descriptive-correlational in terms of data collection. The data was collected using a survey questionnaire, filled with 63 franchisors, and analyzed using the Smartpls2 software. The results indicate that plural model, network portfolio management capability, growth orientation and market diversity positively affect franchisors' ambidexterity. Contrary to our expectations, contract flexibility does not influence ambidexterity in franchisors. The findings also show that ambidexterity holds a positive impact on the firm's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Ambidexterity
  • franchising
  • Standardization
  • Adaptation
  • Performance