دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1397، صفحه 1-200 
3. نقش‌های بنگاه جدید فناوری نانو در توسعۀ محصول پ مشترک با شرکت صنعتی

صفحه 41-60

محمد علی بحرینی؛ علی مبینی دهکردی؛ محمد رضا میگون پوری


7. تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

صفحه 121-139

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر


9. اولویت‌بندیِ پیشران‌های توسعۀ‌ اکوتوریسم کارآفرینانه با رویکرد توانمندسازی اجتماع‌محور

صفحه 161-179

عبدالباسط مرادزاده؛ محمد قاسمی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی؛ جواد بذرافشان


10. شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

صفحه 181-200

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمودمهرداد شکریه