دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، خرداد 1397، صفحه 1-200 
تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

صفحه 121-139

10.22059/jed.2018.220332.652041

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر


اولویت‌بندیِ پیشران‌های توسعۀ‌ اکوتوریسم کارآفرینانه با رویکرد توانمندسازی اجتماع‌محور

صفحه 161-179

10.22059/jed.2018.252524.652494

عبدالباسط مرادزاده؛ محمد قاسمی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی؛ جواد بذرافشان