دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تابستان 1397 
3. شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

صفحه 241-259

ژیلا ترابی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ رضا زعفریان


7. تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

صفحه 321-339

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری