دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تابستان 1398، صفحه 161-320 
3. شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های توسعه کسب‌وکارهای سبز در استان گلستان

صفحه 201-219

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رهبری


4. طراحی مدل کسب و کار با رویکرد لارج

صفحه 221-239

ابوالفضل صادقی؛ سعید صفری؛ رضا عباسی


5. مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

صفحه 241-260

ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقه