کلیدواژه‌ها = بازاریابی کارآفرینانه
تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان مجموعه‌های ورزشی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 217-234

10.22059/jed.2020.304154.653372

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی


واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 621-640

10.22059/jed.2019.264415.652699

عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی؛ هستی چیت سازان؛ رضا محمدکاظمی


طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای فرهنگی- هنری

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 473-491

10.22059/jed.2016.60924

محمدتقی طغرایی؛ مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی


مفهوم‌پردازی "بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی" در بنگاه‌های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی

دوره 2، شماره 3، آذر 1388، صفحه 31-53

مهران رضوانی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ عادل آذر؛ پرویز احمدی