دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1388، صفحه 11-182 (5) 
تبیین انگیزش به‌عنوان جوهره‌ی کارآفرینی دولتی? (مطالعه موردی: صنایع نفتی ایران )

صفحه 11-30

آرین قلی‌پور؛ حسین خنیفر؛ علی پیران‌نژاد؛ عباس خزاعی؛ مهدی سبک‌رو


برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

صفحه 81-107

کامبیز طالبی؛ محمدرضا زالی؛ بنفشه پیرویان