برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده

امروزه در دنیای کسب وکار، برون‌سپاری به‌طور گسترده، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ بحث و بررسی شده و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان رو به افزایش است. در واقع زمانی که از برون‌سپاری صحبت می‌شود، اغلب سازمان‌های بزرگ با منابع و دانشی کلان به ذهن می‌آیند، در حالی‌که درعصر حاضر، اغلب شرکت‌ها به‌نسبت کوچک هستند. از طرف دیگر به‌رغم متداول شدن روزافزون این راهبرد، اما هم‌چنان در تحقیقات کارآفرینی کشف نشده باقی‌مانده است. هم‌چنین مطالعات پیشین درباره‌ی انواع راهبرد‌های همکاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط اغلب بر روابطی گرایش دارد که در آن کسب وکارهای کوچک و متوسط، بیش‌تر تأمینکننده‌ی بخشی از عناصر یا خدمات برای شرکت‌های بزرگ‌تر هستند و نه ‌سپارنده‌ی فعالیت؛ بنابراین شناخت وجود یا عدم وجود برون‌سپاری، نحوه‌ی آن و ماهیت فعالیت‌های واگذارشده و در کل چگونگی ماهیت برون‌سپاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط، بسیار حایز اهمیت است.
مقاله‌ی حاضر، به‌منظور آشنایی صاحبان و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط و هم‌چنین سایر فعالان این حوزه با مفاهیم و تعاریف، تاریخچه برون‌سپاری و هم‌چنین ماهیت و نوع فعالیت‌های برون‌سپاری‌شده به‌ویژه در سطح کسب وکارهای کوچک و متوسط و تمایز آن با کسب وکارهای بزرگ‌تر تدوین شده است. نمونه‌ی آماری (136n=) تحقیق شامل کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در زمینه صنایع فلزی (به جز صنایع جوشکاری، آب‌کاری، تراشکاری سختکاری و قالب‌سازی و صنایع مشابه) و برق و الکترونیک در شهرکهای صنعتی استان تهران (عباسآباد، چرمشهر، اشتهارد، نصیرآباد، پرند، شمسآباد، علیآباد)» است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که این کسب و کارها برخی از فعالیت‌های خود را به‌ویژه فعالیت‌هایی هم‌چون «توزیع و حمل محصولات» و «بخشی از فرایند تولید» به سایر واحدها واگذار می‌کند که اغلب این واگذاری‌ها به‌صورت توافقی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

نویسندگان [English]

  • کامبیز طالبی 1
  • محمدرضا زالی 1
  • بنفشه پیرویان 2
چکیده [English]

امروزه در دنیای کسب وکار، برون‌سپاری به‌طور گسترده، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ بحث و بررسی شده و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان رو به افزایش است. در واقع زمانی که از برون‌سپاری صحبت می‌شود، اغلب سازمان‌های بزرگ با منابع و دانشی کلان به ذهن می‌آیند، در حالی‌که درعصر حاضر، اغلب شرکت‌ها به‌نسبت کوچک هستند. از طرف دیگر به‌رغم متداول شدن روزافزون این راهبرد، اما هم‌چنان در تحقیقات کارآفرینی کشف نشده باقی‌مانده است. هم‌چنین مطالعات پیشین درباره‌ی انواع راهبرد‌های همکاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط اغلب بر روابطی گرایش دارد که در آن کسب وکارهای کوچک و متوسط، بیش‌تر تأمینکننده‌ی بخشی از عناصر یا خدمات برای شرکت‌های بزرگ‌تر هستند و نه ‌سپارنده‌ی فعالیت؛ بنابراین شناخت وجود یا عدم وجود برون‌سپاری، نحوه‌ی آن و ماهیت فعالیت‌های واگذارشده و در کل چگونگی ماهیت برون‌سپاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط، بسیار حایز اهمیت است.
مقاله‌ی حاضر، به‌منظور آشنایی صاحبان و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط و هم‌چنین سایر فعالان این حوزه با مفاهیم و تعاریف، تاریخچه برون‌سپاری و هم‌چنین ماهیت و نوع فعالیت‌های برون‌سپاری‌شده به‌ویژه در سطح کسب وکارهای کوچک و متوسط و تمایز آن با کسب وکارهای بزرگ‌تر تدوین شده است. نمونه‌ی آماری (136n=) تحقیق شامل کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در زمینه صنایع فلزی (به جز صنایع جوشکاری، آب‌کاری، تراشکاری سختکاری و قالب‌سازی و صنایع مشابه) و برق و الکترونیک در شهرکهای صنعتی استان تهران (عباسآباد، چرمشهر، اشتهارد، نصیرآباد، پرند، شمسآباد، علیآباد)» است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که این کسب و کارها برخی از فعالیت‌های خود را به‌ویژه فعالیت‌هایی هم‌چون «توزیع و حمل محصولات» و «بخشی از فرایند تولید» به سایر واحدها واگذار می‌کند که اغلب این واگذاری‌ها به‌صورت توافقی انجام می‌شود.