موضوعات = آموزش و یادگیری کارآفرینان
عوامل شناختی اثرگذار بر یادگیری از شکست کارآفرینان سریالی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 120-142

10.22059/jed.2023.357201.654168

بهزاد محمدیان؛ محمدرضا جلیلوند؛ محمد امین رحیمی


شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی مجدد کارآفرینان شکست خورده مبتنی بر روش فراترکیب

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 96-115

10.22059/jed.2024.351388.654097

مصطفی محسنی کیاسری؛ زهره نیک روی؛ جواد مشایخ


نقش میانجی گرایش کارآفرینانه فردی در رابطه بین آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه دانشجویان

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 231-251

10.22059/jed.2023.355074.654141

سعید محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ مازیار داستانی مبارکه


شناسایی شرایط زمینه ای و مداخله ای در پرورش هوشیاری کارآفرینانه؛ (مطالعه کیفی تجارب زیسته ی بنیان گذاران شرکت های دانش بنیان مشهد)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-13

10.22059/jed.2023.305996.653409

سید کمال الدین حسینی،؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ صادق حاتمی


شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-257

10.22059/jed.2017.227786.652139

افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی


شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 317-336

10.22059/jed.2016.60454

محمد عزیزی؛ علی گودرزی