کلیدواژه‌ها = کارآفرین
تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 689-708

10.22059/jed.2016.58792

زرین زردار؛ عبدالرحمان علیزاده


شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-117

10.22059/jed.2015.55471

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور