موضوعات = کارآفرینی دانشگاهی/ دانشگاه کارآفرین
تعداد مقالات: 6
1. الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 301-320

10.22059/jed.2019.285814.653079

بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ محمد حسن مبارکی؛ مهدی تاج پور


2. چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 661-679

10.22059/jed.2019.272159.652843

ریحانه گودرزی؛ سید رسول حسینی؛ سید کمال طبائیان


4. ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه‌‌های استان اصفهان)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 691-710

10.22059/jed.2017.61549

مینا بهرام چوبین؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ علی صفری


5. رابطه رهبری تحول گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 433-452

10.22059/jed.2016.60914

محمد حسنی؛ رقیه بهادری؛ مهدی کاظم‌زاده بیطالی


6. طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 553-572

10.22059/jed.2016.60916

توران نوروزی؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی