موضوعات = اکوسیستم کارآفرینی
تعداد مقالات: 7
1. فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 141-160

10.22059/jed.2019.279279.652965

راحیل کردحیدری؛ فرشته منصوری مؤید؛ سید حمید خدادادحسینی


2. مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 541-560

10.22059/jed.2019.264848.652705

محمد رضا میگون پوری؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی


4. عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-120

10.22059/jed.2017.62306

علی داوری؛ لیلا سفیدبری؛ وجیه باقرصاد


5. واکاوی مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی : یک پژوهش کیفی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 749-768

10.22059/jed.2017.61639

حسن شهرکی؛ رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی


6. بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 357-376

10.22059/jed.2016.60059

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی


7. واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-58

10.22059/jed.2016.59861

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی