کلیدواژه‌ها = کسب‌وکار
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-139

مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر


2. شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌و‌کار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 317-336

محمد عزیزی؛ علی گودرزی


3. فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار در ادبیات پژوهش معاصر سازمان در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 353-369

مهدی علیزاده؛ سارا سهیلی؛ وحیده بامشاد


4. علل شکست کارآفرینان در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 163-184

هرا آراستی؛ منیره غلامی


5. بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 163-181

سیدهادی صادقی؛ محمود قنادان