نویسنده = غلامحسین حسینی نیا
تعداد مقالات: 5
1. علّیت، اثرسازی و عملکرد کسب و کار: یک رویکرد فازی

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 21-40

10.22059/jed.2021.318608.653594

غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


2. بررسی نقش کارآفرینی در ارتقاء درآمدهای پایدار شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 293-312

10.22059/jed.2020.300337.653316

سیدمازیار علوی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ سیدحسین حسینی


3. طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 341-360

10.22059/jed.2019.286203.653083

غلامحسین حسینی نیا؛ وحید علی ابادی؛ پوریا عطائی