کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 6
1. چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 661-679

ریحانه گودرزی؛ سید رسول حسینی؛ سید کمال طبائیان


2. طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 595-614

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان


3. ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 369-388

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی


4. ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان؛ بازاندیشی در مأموریت‌های برنامه‌ی درسی آموزش عالی

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-164

محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی‌فر؛ صدیقه غلامی علوی


5. تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-106

سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حمید رحیمی؛ ناهید نادری