کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 6
1. چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 661-679

10.22059/jed.2019.272159.652843

ریحانه گودرزی؛ سید رسول حسینی؛ سید کمال طبائیان


3. ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 369-388

10.22059/jed.2014.52066

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی


5. تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 87-106

سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حمید رحیمی؛ ناهید نادری