کلیدواژه‌ها = دانشگاه
بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-64

10.22059/jed.2012.29470

اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران

دوره 2، شماره 3، آذر 1388، صفحه 163-181

سیدهادی صادقی؛ محمود قنادان