کلیدواژه‌ها = کارآفرینی رسانه‌ای
ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 681-700

10.22059/jed.2019.276441.652919

سیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ محمدمهدی اردی بهشت؛ سیدمهدی شریفی


شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور

دوره 5، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 65-83

10.22059/jed.2012.24655

عباس نیک‌نژاد؛ سیدمحمد مقیمی؛ طاهر روشندل اربطانی