کلیدواژه‌ها = کارآفرینی رسانه‌ای
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی چالش های شکل گیری شرکت های نوپای رسانه ای در ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 561-580

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور


2. ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 681-700

سیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ محمدمهدی اردی بهشت؛ سیدمهدی شریفی


4. شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-83

عباس نیک‌نژاد؛ سیدمحمد مقیمی؛ طاهر روشندل اربطانی