کلیدواژه‌ها = شایستگی‌های کارآفرینانه
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 473-492

افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی


4. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه¬ی مورد نیاز مدیران دانشگاهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-54

محمد عزیزی؛ احسان شفیع¬زاده؛ نجمه اکبرزاده