کلیدواژه‌ها = کارآفرینان کارکشته
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی محورهای توسعه قابلیت متقاعد سازی در کارآفرینان کارکشته

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 675-694

10.22059/jed.2018.66380

فاطمه داداشی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


2. شناسایی و مدلسازی ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 669-687

10.22059/jed.2016.58806

شنه حسین پناهی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده؛ انور محمدی