کلیدواژه‌ها = اکتشاف
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 767-786

سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی


3. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره‌بندی

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-55

سید مصطفی رضوی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سلطانعلی شهریاری