طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی استراتژیک به­عنوان فصل مشترک تحقیقات مدیریت استراتژیک (جست­وجوی مزیت) و کارآفرینی (جست­وجوی فرصت) زمینة تحقیقی جدیدی است که هنوز اتفاق نظر چندانی در مورد تعریف، ابعاد و عناصر تشکیل­دهندة آن وجود ندارد و معدود مدل­های مطرح­شده دچار محدودیت­هایی است. این مقاله با هدف ایجاد شناخت بیشتر کارآفرینی استراتژیک ضمن مرور مطالعات قبلی با تأکید بر شواهد تجربی به­دست­آمده از این مطالعات و خلاصة آن­ها در چارچوبی ابتکاری بر مبنای متدولوژی پیکره‌بندی مدلی مفهومی با هفت پیکره منابع و قابلیت­ها، هماهنگ‌سازی منابع، شبکه‌ها، فرایند اکتشاف، فرایند بهره­برداری، مزیت رقابتی و رشد و سایر منافع در قالب ورودی، فرایند، خروجی، پیامد و اثر مطرح شده است و نتیجه می‌گیرد که شرکت­های علاقه­مند به ثروت‌آفرینی پایدار نمی‌توانند صرفاً بر مبنای فعالیت­های مرتبط با کارآفرینی یا استراتژی عمل کنند؛ چرا که اعمال فعالیت‌های محدود به یک حوزه باعث می‌شود شرکت بتواند فقط از ارزش­ها و مزایای مرتبط با همان حوزه بهره‌برداری کند؛ بنابراین این نوع عملکردها تنها به ثروت‌آفرینی کوتاه‌مدت منجر می‌شوند، در نتیجه موفقیت مدیران وابسته به انجام فعالیت­ها و ایجاد تعادل میان حوزه‌های هفتگانة مطرح­شده است. شناخت عمیق‌تر این مفهوم می‌تواند سرآغازی برای انجام مطالعات آینده نظیر شناسایی اجزا و عناصر آن، آزمون مدل پیشنهادی از سوی پژوهشگران و اجرا و به­کارگیری آن در سازمان از سوی مدیران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model of Strategic Entrepreneurship Based on Configuration Approach

نویسندگان [English]

  • Seied Mostafa Razavi 1
  • Mahmoud Ahmadpour Daryani 2
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Strategic entrepreneurship is the intersection of entrepreneurship research and strategic management. There is no consensus on the definition, dimensions and constituent elements and a few models have limitations. The aim of this paper is to review previous studies with an emphasis on empirical evidence, to summarize them in an innovative framework to make a greater understanding of strategic entrepreneurship, to combine the existing scholarly research in this young and emerging field as well as to develop a conceptual model based on configuration approach. We derived a model with seven domains and conclude that companies must act based on both entrepreneurship and strategic management that is required for sustainable wealth creation. And deeper understanding of this concept could trigger future studies to identify its components and elements, test proposed model by researchers and implement it in organization by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Configuration Approach
  • Competitive Advantage
  • Exploration
  • Exploitation
  • Strategic Entrepreneurship