موضوعات = فرآیند کارآفرینی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذائی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 219-237

10.22059/jed.2016.60497

حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ علی لاهوتیان