کلیدواژه‌ها = کارآفرینی راهبردی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 767-786

سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی