کلیدواژه‌ها = پارک های علم و فناوری دانشگاه های دولتی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی کارآمد شایستگی مدیران پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 729-748

رحمت اله اللهیاری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی