رتبه‌بندی کشورهای منتخب در خصوص بهبود ظرفیت ملی نوآوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استاد بخش مدیریت، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه شیراز

چکیده

هر کشوری می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهبود فضای ملی فرایند نوآوری را مؤثر و بهینه کند. هدف اصلی این تحقیق رتبه‌بندی کشورهای منتخب بر اساس عوامل ورودی و خروجی سیستم نوآوری کشورها در سطح ملی است. از بعد روش‌شناختی، در این تحقیق بر اساس نظر خبرگان و تحلیل آماری یازده متغیر از بین بیست متغیر جمعیتی، تحقیق و توسعه و فضای کسب و کار به عنوان ورودی و تعداد ثبت اختراعات در ادارة ثبت اختراعات امریکا به عنوان خروجی انتخاب شده‌است. داده‌های ورودی از گزارش‌های منتشرشدة نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و بنیاد هریتیج گردآوری شده‌اند؛ سپس رتبة 57 کشور منتخب بر اساس کارایی حاصل از تحلیل پوششی داده‌ها در سه الگوی CCR ورودی محور، BCC خروجی محور و جمعی تعیین شده‌ است. یافته‌ها نشان می‌دهد که الگوی جمعی با منظورکردن همزمان ورودی و خروجی نتایج مناسب‌تری نسبت به دو الگوی دیگر داده ‌است. رتبه‌های بالای تحلیل به کشورهای توسعه‌یافته با زیرساخت‌ها و اختراعات ثبت­شدة مناسب مربوط بوده است، در حالی که کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه با رتبه‌های پایین‌تر در ظرفیت ملی نوآوری، زیرساخت‌ها یا نتایج ضعیفی داشته‌اند؛ همچنین متغیرهای مربوط به بودجه و تعداد محققان حرفه‌ای تحقیق و توسعه در بخش‌های دولتی و خصوصی اهمیت نسبی بالاتری در بهبود ظرفیت ملی نوآوری کشورها دارند که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خرد و کلان مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Selected Countries According to National Innovation Capacity Improvement Using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Nezamodin Faghih 1
  • Kazem Askarifar 2
1 Professor of management, University of Shiraz, Iran
2 Ph.D. Candidate, Systems management, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

Each country could optimize the innovation process by improving infrastructures and national atmosphere. With regard to methodolory, in this paper 11 variables are selected among 20 demographic, R&D, and business variables as inputs based on experts’ opinions and statistical methods. Patent registrations data in USPTO is considered as the model output. Data of input variables gathered from published reports of some institutions and organizations such as World Bank and Heritage foundation. Then 57 countries are ranked according to input oriented CCR, output oriented BCC and slack-based data envelopment analysis model. The findings show that Slack-based model presents better results with considering input and output variables simultaneously. Developed countries with suitable infrastructures and registered patents are at top ranks, meanwhile nondeveloped and developing countries with lower ranks have weak innovation infrastructures or outcomes. Also, governmental and Nongovernmental budget and professional researchers of R&D are the most important variables for improving innovation atmosphere, which must be considered in policy-making decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business environment
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • National Innovation Capacity
  • Research and Development (R&D)
  • Ranking