محدودیت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوظهور

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

سالانه بسیاری از کارآفرینان نوظهور اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید می‌‌کنند اما تنها تعداد اندکی از آن‌ها موفق به ایجاد یک شرکت پایدار می‌شوند. بیشتر این کارآفرینان در مواجهه‌ی با مانع‌ها و مشکل‌های راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، دست از تلاش می‌کشند. این مطالعه به بررسی مانع‌های پیش روی کارآفرینان نوظهور که در دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار در تهران شرکت کرده‌اند، می‌پردازد. یافته‌های این پیمایش (179= n) نشان می‌دهد که محدودیت‌های نگرشی و فرهنگی (میانگین 7/3)، محدودیت‌های آموزشی (میانگین 66/3)، محدودیت‌های حمایتی و زیربنایی (میانگین 64/3)، محدودیت‌های بازار و محیط کار (میانگین 38/3)، محدودیت‌های قانونی و اداری (میانگین 41/3)، و محدودیت‌های مالی (میانگین 42/3) به ترتیب مهم‌ترین مانع‌های راه‌اندازی کسب‌وکار هستند؛ در حالی‌که محدودیت‌های شخصی افراد (میانگین 08/3) مانعی برای راه‌اندازی کسب‌وکار آن‌ها نمی‌باشند. اما نکته‌ی مهم این است که کارآفرینان نوظهوری که ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه‌ی قوی‌تری دارند با وجود درک این مانع‌ها، هم‌چنان تمایل بیشتری به راه‌اندازی کسب‌وکار دارند. در واقع، تبیین نقش تعدیل‌کنندگی متغیر «ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه» و تأثیر مانع‌ها بر تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، مهم‌ترین مشارکت علمی این تحقیق در توسعه‌ی دانش کارآفرینی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limitation on Emergent Businesses

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiri 1
  • Mohammad Reza Zali 2
  • Mahdi Majd 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
2 Assistant Professor, University of Mazandaran
3 M.A., Entrepreneurship Management, University of Tehran
چکیده [English]

Each year a great number of nascent entrepreneurs embark on startups, but a few of them manage to create a sustainable enterprise. They often cease efforts when they confront obstacles. This study makes a great attempt to deal with the barriers in the way of the nascent entrepreneurs who are taking courses to acquire entrepreneurial knowledge and business skills in Tehran. The findings indicate that limitation s such as cultural and attitudinal (mean: 3.7), educational (mean: 3.66), supports and infrastructural (mean: 3.64), operating business environment (mean: 3.38), legal and administrative (mean: 3.41) and financial (mean: 3.42) respectively are the key impediment to business startups. However, personal reservations (mean: 3.08) will not be classified as big problems. The critical point here is that nascent entrepreneurs endowed with stronger entrepreneurial characteristics, tend more to start up businesses notwithstanding their perception of such problems. In reality, the adjusting role of the "entrepreneurial personality traits" in proportion to the impact of barriers on tendency towards starting up new businesses is the major scientific achievement of the present research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Venture Barriers
  • Entrepreneurial Trend
  • Emergent Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Personality Traits