ارایه‌ی الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران زمین)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

چکیده

امروزه اغلب صاحب‌نظران بر این باورند که سازمان‌ها باید به دنبال روش‌هایی مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان باشند. هم‌چنین، بایس و همکارانش معتقدند: "بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال مؤثر دانش درون سازمان است". بدین ترتیب، ضرورت شناخت و به‌کارگیری روش‌های مؤثر برای تسهیم و انتقال دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش آشکار شده است.
سازمان‌ها نمی‌توانند به‌طور صحیح دانش را مدیریت کنند چرا که دانش افراد به صورت درونی و تلویحی است اما می‌توانند محیط عملیاتی را به منظور توسعه و اشتراک اطلاعات، مدیریت کنند. آن‌ها باید تلاش کنند تا جای ممکن، از فنون و طرح‌های موجود مدیریت دانش به عنوان اهرم‌هایی برای راه‌اندازی مدیریت دانش خود استفاده کنند. از این رو در این مقاله مفهوم مدیریت دانش و اصول آن به همراه شرحی از انواع مدل‌ها ارایه شده و در نهایت الگوی پیشنهادی عنوان می‌شود. الگوی پیشنهادی جدید در شرکت نفت ایران زمین به‌عنوان یک شرکت فعال در حوزه‌ی صنایع نفت ایران بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of a New Model of Knowledge Management in SMEs Case Study: Iran Zamin Oil Company

نویسندگان [English]

  • Reza Zafarian 1
  • Mona Esmaeil-Zadeh 2
  • Nesa Shahi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 M.S. Student in Industrial Engineering
چکیده [English]

Nowadays, most of the experts believe that organizations should select effective ways for diffusing organizational knowledge among their human resources. Bias and his coworkers believe that the principal aspect of each enterprise is creation and transmission of interorganizational knowledge. Therefore, the necessity of recognition and use of effective ways for sharing and transmission of knowledge management in an organization is revealed.
Organizations cannot manage the knowledge correctly because the personal knowledge is inherent and tacit. However, the operating environment may be better managed for knowledge diffusion and development. Organizations should strive to find most of the inner knowledge along with mechanisms to manage and measure it.
In this paper, we explain the meaning of knowledge management and present different models. Finally, we offer our model. As a case study, the model has been implemented in Iran Zamin Oil Company. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Implementing Knowledge Management
  • Stages of Knowledge Management